39 προσλήψεις σε κατασκήνωση στα Χανιά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 145

images-115-300x150Ο Δήμαρχος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων:

 • Συντονιστές 1
 • Επιμελητές 3
 • Ειδ. Συνεργάτες- Ψυχαγωγοί 2
 • Ειδ. Συνεργάτες- Χειροτεχνίας 1
 • Γυμναστές 2
 • Ομαδάρχες 11
 • Διαχειριστές 1
 • Βοηθ. Διαχειριστές 1
 • Αποθηκάριοι 1
 • Γιατροί 1
 • Νοσοκόμοι 1
 • Μάγειροι 1
 • Βοηθ. Μαγείρων 1
 • Οδηγός 1
 • Εργάτες 3
 • Εργάτριες 5
 • Φύλακας 1
 • Ειδικός Τεχνίτης 1
 • Ναυαγοσώστης 1

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι είναι αληθινά τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
4. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται) (στις περιπτώσεις εμπειρίας στο Δήμο Χανίων δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χανίων, (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2821341670-671-674), από 23/6/2014 έως και 26/6/2014 από 8.30 π.μ. Εως 2.30 μ.μ

(Σημείωση : *Οι ειδικότητες :Συντονιστής ,Επιμελητής , Ομαδάρχης ,Ειδικοί Συνεργάτες , Διαχειριστής , Ειδικός Τεχνίτης , Νοσοκόμος και ο φύλακας παραμένουν 24 ώρες το 24ωρο μέσα στην κατασκήνωση.
*Οι υπόλοιπες ειδικότητες :Μάγειρας και ο βοηθός του ,Αποθηκάριος , Ναυαγοσώστης ,Γυμναστής, Οδηγός και το Βοηθητικό προσωπικό (εργάτες /εργάτριες) μπορούν κατόπιν συνεννόησης να φεύγουν πολύ αργά τη νύχτα και να προσέρχονται πολύ νωρίς το πρωί .)

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ζητείται σύμβουλος ακίνητης περιουσίας
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στα McDonald’s
Μενού