7 προσλήψεις στην Κατασκήνωση Πλαταμώνα Λάρισας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 35

workers-300x300Η Κατασκήνωση Πλαταμώνα Λάρισας θα προχωρήσει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά ( 7 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της ΕΜΚΦ ν. Λάρισας  για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων:

  • 1 ΜΑΓΕΙΡΑΣ/ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ (ΥΕ)
  • 1 ΦΥΛΑΚΑΣ(ΥΕ)
  • 1 ΕΡΓΑΤΕΣ(ΥΕ)
  • 1 ΕΡΓΑΤΡΙΑ WC
  • 1 ΛΑΤΖΕΡΕΣ(ΥΕ)
  • 1ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ (ΥΕ)
  • 1 ΝΟΣΟΚΟΜΑ(ΤΕ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμητρας και Γαριβάλδη 10-41221 ΛΑΡΙΣΑ, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Π.Ε. ν. Λάρισας υπόψιν κ. Χατζή Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2410251413). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 ναυαγοσώστες στο Δήμο Βόλβης
Προηγούμενο άρθρο
Στα ύψη αναμένεται να διαμορφωθούν οι βάσεις για τις περιζήτητες Σχολές των ΑΕΙ
Μενού