9 προσλήψεις στην ΛΑ ΕΠΚΑ (Ξάνθη)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

0083a22a4537f1fa12a6bfdca1f73753_L-300x225Η ΛΑ΄ ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΛΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ξάνθης που εδρεύει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 6 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων
  • 2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων
  • 1ΥΕ Καθαριστών/στριων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ξάνθης, Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων, Τ.Κ. 67061 – Άβδηρα Ξάνθης, υπόψη κας Καραπαναγιώτου (τηλ. επικοινωνίας: 25410-51003).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Κοινωνικός Φροντιστής στο Δήμο Φιλιατών
Προηγούμενο άρθρο
25 προσλήψεις στο Δήμο Ναυπακτίας
Μενού