Θέση εργασίας στη Βοιωτία

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

images (1)Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι 30-11-2014 και από 1 έως 34 ημερομίσθια), συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου στη 3/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας που εδρεύει στη Λιβαδειά, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς ως εξής:

  • 1 θέση  ΛΟΙΠΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΠΙΚΟ ΥΕ (παγιδοθέτες, αρχιεργάτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, δειγματολήπτες, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης κ.λ.π.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

  1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
  2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο δήμο ή Κοινότητα.
  3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό 3ήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόμιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναμφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
14 προσλήψεις στο Δήμο Πατρέων
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στη Θήβα
Μενού