2 εργατοτεχνίτες στην Κω

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

zhteitai-300x169Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Αρχαιολογικός Περίπατος Πόλεως Κω» και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ εργατοτεχνίτη

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Τπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Τπηρεσίας μας στην διεύθυνση: Πλ.Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παλαιά Πόλη, Ρόδος 85100, υπόψη κας Άννας Καραβοκυρού τηλ. 2241043791-2, ή στα Γραφεία της ΚΒ Εφορείας στην Κω, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΤΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΤΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Τπηρεσίας (από 23-6-2014 έως και 27-6-2014).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Κέρδισε και εσύ μια υποτροφία
Προηγούμενο άρθρο
Ερχονται προκηρύξεις για 3.500 εκπαιδευτές στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης
Μενού