Αιτήσεις για 60 θέσεις ΠΕ Δημοσιονομικών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 29

αρχείο λήψης (9)Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΛ/2014 Πρόσκληση του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 9/18-6-2014, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση εξήντα (60) θέσεων του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γ.Λ.Κ. στο Υπουργείο Οικονομικών  με προσωπικό που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και φορέων οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και που δεν έχουν διοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4261/2014.

Το ΦΕΚ της Πρόσκλησης διατίθεται δωρεάν και από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 186 του Ν. 4261/2014» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη 1ΓΛ/2014), στη διαδρομή: Έντυπα Αιτήσεων -> Διαγωνισμών ΑΣΕΠ/Με Σειρά Προτεραιότητας, πίνακας «Διαθέσιμα Έντυπα», «Κωδικός εντύπου» Γ.Λ. 191.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Πρόσκληση: 1ΓΛ/2014
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 21η Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα.

Πηγή: newsedu.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
10 προσλήψεις στο Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης
Προηγούμενο άρθρο
5 προσλήψεις εκπαιδευτικών και φοιτητών σε κατασκηνώσεις στο Ηράκλειο
Μενού