86 προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 29

tromaktiko-300x225Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα έξι (86) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ηρακλείου  που εδρεύει στο Ηράκλειο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 6 ΔΕ Οδηγών (απορριμματοφόρων με ψηφιακό ταχογράφο)
  • 50 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρου)
  • 30 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (οδοκαθαριστών)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανδρόγεω 2, 5ος όροφος, υπόψη κας Βοργιά Κωνσταντίας (τηλ. επικοινωνίας: 2813409160, 424, 162).

Δείτε την ανακοίνωση του Δήμου εδώ

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, heraklion.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στον Όμιλο Μαρινόπουλο Α.Ε.
Προηγούμενο άρθρο
68.000 νέες θέσεις σε παιδικούς σταθμούς
Μενού