ΕΣΕΕ: Δράσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 29

αρχείο λήψης (2)Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου παρουσίασε το ECO-COMMERCE, πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΚΤ) για την ενίσχυση των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων  έτσι ώστε να αναλάβουν δράσεις Πράσινης Επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Η φιλοσοφία του ECO-COMMERCE είναι να βοηθηθούν οι έμποροι και να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με τις τοπικές κοινωνίες, επιδεικνύοντας ευαισθησία στον φυσικό πλούτο της περιοχής και τις ανάγκες των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις Εμπορικές Επιχειρήσεις» (Κωδικός ΟΠΣ: 296254) η οποία είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος του προγράμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα καταστήματα δηλαδή των συγκεκριμένων περιοχών, να αναπτύξουν δράσεις που σχετίζονται τόσο με την περιβαλλοντική όσο και την κοινωνική ευαισθησία.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ECO-COMMERCE είναι δωρεάν, όπως και η συμβουλευτική υποστήριξη που γίνεται από εξειδικευμένους συμβούλους σε θέματα Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό από την ΕΣΕΕ).

Η επιχείρηση για να πιστοποιηθεί βάσει του ECO-COMMERCE δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά με έξοδα συμβουλευτικής κλπ., ενώ προβλέπεται και η απόδοση χρηματικών βραβείων σε όλες τις περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις του προγράμματος.

Το ECO-COMMERCE έχει αναπτυχθεί από την ΕΣΕΕ στη λογική πρότυπου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως είναι το ISO 14000 (και το EMAS), μεριμνώντας ώστε να αποτελέσουν ένα σύστημα κατάλληλο για την εφαρμογή του στις μικρές επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η βασική ιδέα του προγράμματος είναι βασισμένη στη διαπιστωμένη ανάγκη των πολύ μικρών μικρομεσαίων επιχειρήσεων να εφαρμόσουν πρακτικές Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κάτι που γίνεται δωρεάν μέσω του προγράμματος, τη στιγμή που σήμερα η συνολική διαδικασία που οδηγεί σε πιστοποίηση με κάποιο από τα υπάρχοντα πρότυπα διαχείρισης (ISO 14000, EMAS) τα οποία σημειωτέον χαρακτηρίζονται συγκριτικά από πολυπλοκότητα, κοστίζει σε μια επιχείρηση από 4.000 έως 10.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, αναμένεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα να επιφέρει οφέλη προς αυτές που σχετίζονται με:

• τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εισόδου σε νέες αγορές και δημιουργία επιτυχημένων επιχειρηματικών συμφωνιών,
• την ενίσχυση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού προφίλ της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, τις αρμόδιες αρχές και τους δανειστές, συμβάλλοντας γενικότερα στη διαφημιστική προβολή της επιχείρησης,
• τη μείωση λειτουργικών εξόδων μέσω των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης (ορθολογική κατανάλωση νερού, ενέργειας και καυσίμων, αντικατάσταση ενεργοβόρου ηλεκτρικού εξοπλισμού με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, κ.α.),
• τη διεύρυνση Πελατειακής βάσης: Προσέλκυση και αύξηση του πελατολογίου που είναι ήδη ευαισθητοποιημένο σε πρωτοβουλίες Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
• την υποστήριξη του τζίρου της επιχείρησης,
• τη συμβολή στη δημιουργία ανθεκτικών επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης,
• τη δημιουργία ευκαιριών για τοπικές συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (clusters) για την από κοινού αντιμετώπιση τοπικών θεμάτων, όπως αστικών αναπλάσεων, εξαγωγών τοπικών προϊόντων, κ.α.

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος στον Πειραιά, αναπτύχθηκαν τα οφέλη και για την τοπική κοινωνία, όπως:

-Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου και βελτίωση του περιβαλλοντικού του προφίλ.
-Οφέλη για την τοπική κοινωνία μέσω της ανάπτυξης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
-Δυνατότητα προβολής της περιοχής.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δύο σενάρια για τη διαχείριση των δηλώσεων που παραμένουν εκτός Taxis
Προηγούμενο άρθρο
Υποτροφίες του Μεξικού σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2015
Μενού