Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ζαγορίου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

1Ο Δήμος Ζαγορίου,ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ,συνολικού αριθμού τέσσερα (4) άτομα ,προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ,ειδικότητες ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας ,με αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου ( Ασπράγγελοι) ,όπου θα υποβάλλουν αυτοπροσώπως αιτήσεις κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσης στο χώρα ανακοινώσεων του Δήμου μας και στην αρμόδια υπάλληλο ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ .Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. του Δήμου 26533-60313.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Πολύγυρου
Προηγούμενο άρθρο
Με αποκλεισμό κινδυνεύουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ
Μενού