Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Πολύγυρου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

112Η Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης του Δήμου Πολυγύρου Προκηρύσσει 45 θέσεις διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, διάρκειας από 05/07/2014 έως 15/09/2014 για την κάλυψη εποχιακών αναγκών της Π.Ε. Μεταμόρφωσης , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

 • 1 Συντονιστής
 • 3 Επιμελητής
 • 2 Ειδικοί συνεργάτες
 • Ψυχαγωγοί
 • 3 Ειδικοί συνεργάτες
 • Χειροτεχνίας
 • 2 Γυμναστές
 • 14 Ομαδάρχης
 • 1 Διαχειριστής
 • 1 Βοηθός διαχειριστή
 • 1 Αποθηκάριος
 • 1 Γιατρός
 • 1 Νοσοκόμος
 • 1 Ναυαγοσώστης
 • 1 Μάγειρας
 • 1 Βοηθός μάγειρα
 • 11 Εργάτες
 • 1 Φύλακας
 • 1 Οδηγός
 • 1 Ειδικός τεχνίτης

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω. (παρ. 6 άρθρο 21 Ν.2190/1994 σε συνδυασμό με την παρ. 11 άρθρο 10 του Ν. 3051/2002). Εξαιρούνται οι ομαδάρχες και οι επιμελητές που οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 16 ετών έως 30 ετών,

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πολυγύρου, Διοικητήριο, Γραφείο 37, από 02/07/2014 έως 04/07/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες στα τηλ. 2371351448-9, 2371350704.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Αλλαγή τακτικής από το ΤΑΙΠΕΔ και για την ΕΥΑΘ
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ζαγορίου
Μενού