Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Οιχαλίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

1,2Ο Δήμος Οιχαλίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εποχιακό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών, συνολικού αριθμού δεκαοκτώ (18) ατόμων, προς κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική διάρκεια:

  • 1 Χειριστές μηχανημάτων έργου
  • 8 Οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων
  • 9 Εργάτες πυροπροστασίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Οιχαλίας (Δ/νση: Πλ. Αγ. Ιωάννη, Μελιγαλάς, τηλ.:2724360300) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι για την
παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μπίρταχα Άννα, Χατζηναθαναήλ Νικολίτσα και
Γεωργαράς Νίκος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την
Παρασκευή 04/07/2014 έως και την Πέμπτη 10/07/2014.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού