151 απόφοιτοι Λυκείου στον Κλάδο Τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην EPSO

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 8

ergasiakes_allages1Διαγωνισμό κατάρτισης εφεδρικού πίνακα προσλήψεων 151 βοηθών του κλάδου Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Αναλυτικότερα, πρόκειται για 57 θέσεις στα Συστήματα πληροφοριών, 21 θέσεις στην Ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών, 18 θέσεις στα Δίκτυα και τις τηλεπικοινωνίες, 44 θέσεις στην Υποδομή μηχανοργάνωσης και κέντρου δεδομένων και 11 θέσεις στο Διαδίκτυο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τίτλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα που έχει επιλέξει ο υποψήφιος.

Εναλλακτικά μπορούν να διαθέτουν επίπεδο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της τεχνικής εκπαίδευσης, πιστοποιούμενων από δίπλωμα το οποίο παρέχει δικαίωμα εισόδου στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τουλάχιστον 6 ετών σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων.

Επίσης θα πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.

Διαδικασίες επιλογής
Οι προκαταρκτικές δοκιμασίες πραγματοποιούνται με χρήση υπολογιστή και περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για την αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι που θα προκριθούν και θα πληρούν και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού θα κληθούν να λάβουν μέρος στις δοκιμασίες του κέντρου αξιολόγησης, οι οποίες διεξάγονται στις Βρυξέλλες και διαρκούν μία ή δύο ημέρες. Συγκεκριμένα θα υποβληθούν σε τρεις τύπους αξιολόγησης, το περιεχόμενο των οποίων επικυρώνεται από την εξεταστική επιτροπή:

Ικανότητες λογικού συλλογισμού, ειδικές δεξιότητες και γενικές δεξιότητες.

Προκειμένου να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής, έως τις 15 Ιουλίου 2014 (στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών).

Πηγή: ethnos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων επιστημών σε Ελλάδα και Γερμανία
Προηγούμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για την περίθαλψη που δικαιούνται οι ανασφάλιστοι οφειλέτες του ΟΑΕΕ
Μενού