Θέσεις Εργασίας σε 200 εργοδοτικές οργανώσεις

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 1K

synergatesΠρόγραμμα τριετούς απασχόλησης 200 ανέργων ηλικίας 18-66 ετών, με στόχο την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και των Οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και των Πανελληνίων Οργανώσεων μελών του ΣΕΤΕ, προωθεί ο ΟΑΕΔ.

Επιδοτούμενη εργασία για τρία χρόνια και τρεις μήνες σε ανέργους

Διοικητικοί υπάλληλοι, εξειδικευμένοι επιστήμονες αλλά και βοηθητικό προσωπικό θα προσληφθούν μέσω ΟΑΕΔ στις πανελλήνιες και τοπικές εργοδοτικές οργανώσεις. Οι άνεργοι θα επιλεγούν από ειδικότητες που θα ζητήσουν οι φορείς

Σύμφωνα με όσα ορίζει το πρόγραμμα, στη ΓΣΕΒΕΕ (και σε Οργανώσεις-μέλη της) θα απασχοληθούν 90 άνεργοι, στην ΕΣΕΕ (και σε Οργανώσεις-μέλη της) 60 άνεργοι, 45 άνεργοι στο ΣΕΤΕ και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις – μέλη του και 5 άνεργοι στον ΣΕΒ. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άνεργοι που διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ (κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2), έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης, είναι ηλικίας 18 έως 66 ετών, έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους – μέλους της ΕΕ και ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τους δικαιούχους, και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Αντίθετα, αποκλείονται σύζυγοι και συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των μελών του ΔΣ του δικαιούχου που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα που κατά το τελευταίο 6μηνο πριν από την ημερομηνία αίτησής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στους ανωτέρω δικαιούχους.

Επιδότηση

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 39 μήνες, εκ των οποίων οι 36 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις μήνες σε δέσμευση του εργοδότη. Ο δικαιούχος επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας έως 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 22 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) ηλικίας άνω των 25 ετών (να έχουν συμπληρώσει δηλαδή κατά την ημερομηνία πρόσληψής τους το 25ο έτος της ηλικίας τους) που θα προσληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 25 ευρώ την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών τον μήνα (ημέρες ασφάλισης). Το ποσό ορίζεται σύμφωνα με την ηλικία του ωφελούμενου ανέργου κατά την ημερομηνία πρόσληψής του από τον δικαιούχο και δεν τροποποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του συνολικού μισθολογικού κόστους.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα αποθεματικά του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) και η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 4.500.000€.

Υποβολή αιτήσεων τον Ιούλιο

Μετά τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι δυνητικά δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http:// ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα του δικαιούχου επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Επιπλέον, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα. Εντός 30 ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, ο δικαιούχος προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

KATANOMH ΘΕΣΕΩΝ

Γενική Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων…90
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου…………………..60
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών………………………..5
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων……………45

Πηγή: ethnos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
235 Θέσεις Εργασίας στον Κλάδο του Τουρισμού
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας σε Ασφαλιστική Επιχείρηση στη Λάρισα
Μενού