ΑΣΕΠ: και Δεύτερος Διαγωνισμός για 540 μόνιμους υπαλλήλους στον ΔΕΔΔΗΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

deddie11111Παράλληλα με τους 600 μόνιμους στη ΔΕΗ, το ΑΣΕΠ ετοιμάζει και δευτερο μεγάλο διαγωνισμό για540 μόνιμους στον ΔΕΔΔΗΕ. Ο φορεας έχει ήδη δώσει το «πράσινο φως» και το μόνο που μένει τωρα ειναι η δημοσίευση της προκήρυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρμόδιος φορέας για την διεξαγωγή του μεγάλου αυτού διαγωνισμού είναι το ΑΣΕΠ. Αναλυτικά η κατανομή των θέσεων είναι η παρακάτω:

  • ΠΕ Μηχανικοί 100
  • ΔΕ Τεχνικοί (Μέσης Εκπαίδευσης) 290
  • ΤΕ Τεχνολόγοι Μηχανικοί 90
  • ΠΕ Οικονομολόγοι 40
  • ΠΕ Επιστήμονες Πληροφορικής 20

Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:του άρθρου 18 του Ν.2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού καιρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α ́/1994) ι και του ένατου (9) άρθρου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, όπως ισχύουν.Η προκαλούμενη δαπάνη από την πρόσληψη του ανωτέρω βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό της εν λόγω επιχείρησης η οποία δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Λογιστές
Προηγούμενο άρθρο
Πώς η τεχνολογία αλλάζει εντελώς τον τρόπο εργασίας μας
Μενού