Θέσεις Εργασίας στην ΚΑ ΕΠΚΑ στην Αθήνα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 8

1234eΗ ΚΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της ΚΑ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αθήνα, (για τις ανάγκες αυτής στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Δήλου) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 8 ΔΕ ΗμερήσιωνΦυλάκων
  • 3 ΥΕ Καθαριστών/ στριών
  • 3 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 Αθήνα, υπόψη κας Παρασκευής Σεμελίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210 3250148).

Πηγή: e-diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Μεταρρυθμίσεις για την επιχειρηματικότητα
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού
Μενού