Θέσεις Εργασίας στην Περιφέρεια Καβάλας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 7

joddddΗ Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης..Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ- /ΝΣΗ.ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20, Τ.Κ. 65110- ΚΑΒΑΛΑ, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου, γραφείο δακοκτονίας υπόψη κας Αλεξάνδρας Καραγεώργου (τηλ. επικοινωνίας:2510- 291464 & 291459).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Προηγούμενο άρθρο
Δείτε τι πρέπει να προσέξετε στις εκπτώσεις που έρχονται!
Μενού