Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

changeΟ Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών Καθαριότητας ,Ύδρευσης-Αποχέτευσης και Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, που εδρεύει στην Ιστιαία, και συγκεκριμένα τους εξής:

  • 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 10 ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΑΞΗ Δ΄)
  • 2 ΔΕ Ναυαγοσωστών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού, Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, Τ.Κ.34200 Ιστιαία, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ. Δημητρόπουλου Αθανασίου (τηλ. επικοινωνίας: 2226350014).

Πηγή: e-diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην ΚΑ ΕΠΚΑ στην Αθήνα
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Μενού