Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

1_Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που εδρεύει στη Χώρα της Νάξου και συγκεκριμένα του εξής αριθμού ατόμων:

  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή bobcat)
  • 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων σκαπτικού φορτωτή (JCB)
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (αποφρακτικού)
  • 1 ΔΕ Οδηγών Φορτηγού (με κάρτα ψηφιακούταχογράφου)
  • 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 1 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, Τ.Κ. 84300 ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ. Ι. Παρτσινεβέλου (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60107).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στην Περιφέρεια Καβάλας
Μενού