Θέσεις Εργασίας στην 1η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

changeΗ 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στη Αθήνα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 4 ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων
  • 1 ΔΕ Νυκτοφυλάκων
  • 1 ΥΕ Καθαριστών/στριών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΠΑΝΟΣ 16, Τ.Κ. 105 55 ΑΘΗΝΑ, υπόψη κ. Ε. Σκαρμούτσου (τηλ. επικοινωνίας: 210-3213571).

Πηγή:  e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Eπαγγελματικά δικαιώματα στους απόφοιτους σχολών του ΟΑΕΔ
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας για Ιατρούς στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΤΕ)
Μενού