Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ της Ρόδου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

dehΗ ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ, που εδρεύει στη Σορωνή – Ρόδου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων:

1 ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ (ΡΟΔΟΣ), Τ.Θ. 2631, Τ.Κ. 85104 – Κρεμαστή Ρόδου απευθύνοντάς την στην Γραμματεία υπόψη των κ.κ. Μαλιάκη Ευστάθιου ή Ιωαννίδη Επαμεινώνδα (τηλ. Επικοινωνίας : 22410 41690).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας σε Ελληνικό Σχολείο στο Βουκουρέστι για δασκάλους και νηπιαγωγούς
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στη Σίφνο
Μενού