Θέσεις Εργασίας στη Σίφνο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 13

111Η Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, της Εταιρείας Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου, που εδρεύει στη Σίφνο του Ν. Κυκλάδων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Απολλωνία, T.K. 84003 Σίφνος, απευθύνοντάς την στην Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας Σίφνου, υπόψιν κ. Νικολάου Κορακή (τηλ. επικοινωνίας: 2284360311).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ της Ρόδου
Προηγούμενο άρθρο
Δείτε την βαθμολογία των ειδικών Μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων
Μενού