Θέσεις Εργασίας για Καθηγητές Μαθηματικών στον όμιλο ΞΥΝΗ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 6

εκπαιδευτικος-ομιλος-ξυνηO Εκπαιδευτικός Όμιλος ΞΥΝΗ στα πλαίσια ανάπτυξης και ενδυνάμωσης των δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει:

Καθηγητή/τρια Μαθηματικών
για το ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας
(κωδικός θέσης: PROF_ΜΑΘ_Α14)

και για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

Οικονομικών Μαθηματικών
Στατιστικής

Θέση

Προετοιμασία και παράδοση διαλέξεων βασισμένη στη διδακτέα ύλη και στην τρέχουσα βιβλιογραφία και έρευνα της ειδικότητας
Παράδοση διδακτέας ύλης
Αξιολόγηση και βαθμολόγηση σπουδαστών
Παροχή ακαδημαϊκών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους σπουδαστές (ακαδημαϊκός και επαγγελματικός προσανατολισμός)
Συμμετοχή στην αξιολόγηση και αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών
Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Ομίλου

Απαραίτητα προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ στο αντικείμενο διδασκαλίας (από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από πανεπιστήμιο εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)
Διδακτική, εργασιακή και ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας

Επιθυμητά προσόντα

Μεταπτυχιακός ή/ και Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο διδασκαλίας (από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από πανεπιστήμιο εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ)

Επιθυμητά χαρακτηριστικά

Ικανότητα στην προετοιμασία, οργάνωση και παράδοση διδακτέας ύλης
Δυνατότητα δημιουργίας ενός εποικοδομητικού περιβάλλοντος μάθησης
Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Κατανόηση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών των σπουδαστών
Υπευθυνότητα
Ομαδικό πνεύμα
Ο Όμιλος προσφέρει

Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
Ικανοποιητικές μηνιαίες αποδοχές
*Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας

Αποστολή βιογραφικών στο email: hr-cvs@xinis.com

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Προηγούμενο άρθρο
ΕΛΑΣ 2014: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών
Μενού