Θέσεις Εργασίας για Λογιστές στην Αιτωλοακαρνανία

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 4

logistikesΗ 22η ΕΒΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ΤΕ Λογιστών για διάστημα εννέα (9) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, για την εκτέλεση των εργασιών και υλοποίηση του υποέργου «Αρχαιολογικές Εργασίες της 22ης ΕΒΑ» του έργου ΕΣΠΑ «Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης)- Μαλιακός (Σκάρφεια) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι-Χαλκίδα»» που γίνεται απολογιστικά και με την αυτεπιστασία της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Ναύπακτο του Νομού Αιτωλ/νίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, Τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σουλίου 4, ΤΚ 30300-Ναύπακτος, απευθύνοντάς την στην 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (τηλ. επικοινωνίας: 26430-27240).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Θέρμης
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Μενού