Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Πάτμου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

11Ο Δήμαρχος Πάτμου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι(6) ατόμων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Πάτμου, για την εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

6 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για ανάγκες πυροπροστασίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, Χώρα Πάτμου, και ειδικότερα στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, αρμόδια κα Ελισσαίου Ελένη εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πάτμου. ( δηλ. από : 11/7/2014 μέχρι: 17/7/2014) Η πρόσληψη προσωπικού της παραπάνω ειδικότητας της παρούσας ανακοίνωσης, δεν υπόκειται σε κριτήρια και διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Τρικκαίων
Προηγούμενο άρθρο
Πιστώθηκε σε 237.934 νέους δικαιούχους κοινωνικό μέρισμα
Μενού