Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Τρικκαίων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

jobhuntΟ Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονική περίοδο δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Τρικκαίων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

  • 1 Χειριστής εκσκαφέα -φορτωτή (JCB) & εκσκαφέα (ΤΣΑΠΑ) (ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄)
  • 2 Χειριστής διαμορφωτή γαιών (GRADER) ( Άδ. Χειρ.: ΟΜΑΔΑ Ζ΄ ΤΑΞΗ Γ΄ )

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι

α. δεν έχουν το κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών [όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2190/1994)]

β. δεν έχουν το κώλυμα των άρθρων 5 και 6 του π.δ 164/2004

4. Τις αντίστοιχες ανά ειδικότητα ανωτέρω Άδειες μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με τις αντίστοιχες Άδειες οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

Για τα επιμέρους τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα που πρέπει να προσκομίσουν, πληροφορίες θα δίνονται στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων (στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών και συγκεκριμένα από 11/7/2014 έως 14/7/2014, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Τζιμόπουλος Παναγιώτης.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΤΑ ECDL
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Πάτμου
Μενού