Θέσεις Εργασίας στο ΔΕΔΔΗΕ Αγίου Νικολάου Κρήτης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

DEDDHE_logoΟ ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά, έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών – ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ΕΔΡΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) που εδρεύει στον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγοι-Μηχανικοί
  • 8 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων Δικτύων
  • 2 ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΑΤΟΥΣ 5, Τ.Κ. 721 00 – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπόψιν κυρίας ΑΔΑΜΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 28410- 22239).

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2014

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 12/07/2014 έως και 21/07/2014

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού