Διαγωνισμός για μεταφραστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

images (10)Διαγωνισμούς με εξετάσεις για την πρόσληψη μεταφραστών (AD 5) διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO). Οι διαγωνισμοί αυτοί διοργανώνονται με σκοπό την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων μόνιμων υπαλλήλων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αριθμός επιτυχόντων Επιλογή 1 Επιλογή 2

EPSO/AD/284/14 – DE 41 16
EPSO/AD/285/14 – EL 46 9
EPSO/AD/286/14 – ES 44 4
EPSO/AD/287/14 – SV 21 13

Καθένας από τους διαγωνισμούς περιλαμβάνει δύο επιλογές. Μπορείτε να εγγραφείτε σε έναν μόνο διαγωνισμό και σε μία μόνο επιλογή.

Η εν λόγω επιλογή πρέπει να γίνει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή και δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μετά την επιβεβαίωση και την επικύρωση της αίτησης υποψηφιότητάς σας διά της ηλεκτρονικής οδού.

Ο εισαγωγικός βαθμός της σταδιοδρομίας των διοικητικών υπαλλήλων -γλωσσομαθών ή άλλων- στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα  είναι ο βαθμός AD 5.

Ο κύριος ρόλος του γλωσσομαθούς υπαλλήλου διοίκησης (μεταφραστή) είναι η συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του θεσμικού οργάνου ή του οργανισμού για το οποίο εργάζεται, με την υψηλού επιπέδου μετάφραση εγγράφων εντός των τασσόμενων προθεσμιών και την παροχή γλωσσικών συμβουλών.

Στα καθήκοντα του γλωσσομαθούς υπαλλήλου διοίκησης (μεταφραστή) περιλαμβάνονται η μετάφραση, η αναθεώρηση και οι έρευνες ορολογίας από δύο τουλάχιστον γλώσσες πρωτοτύπου προς την κύρια γλώσσα. Τα θέματα, που είναι συχνά πολύπλοκα και κυρίως πολιτικής, νομικής, οικονομικής, δημοσιονομικής, επιστημονικής και τεχνικής φύσεως, καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα καθήκοντα αυτά απαιτούν την εντατική χρήση των ειδικών για την εν λόγω εργασία εργαλείων πληροφορικής και μηχανοργάνωσης γραφείου.

Κατά την ημερομηνία λήξης της καθορισθείσας προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τίτλους σπουδών που να πιστοποιούν πλήρη κύκλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών και να πληρούν όλους τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ιδίως στις οδηγίες εγγραφής. Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης) 5 Αυγούστου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό των μεταφραστών ΕΔΩ

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υπερκάλυψη του στόχου απορρόφησης Κοινοτικών κονδυλίων στο πρώτο εξάμηνο του 2014
Προηγούμενο άρθρο
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΤΑ ECDL
Μενού