Θέσεις εργασίας από τη Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 52

job-hunting2-300x202Η Δημοτική Μονομετοχική Α.Ε. Δήμου Κισάμου αποφάσισε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δυο (2) μήνες, συνολικού αριθμού σαράντα (40) ατόμων, για κάλυψη πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών.

Πιο συγκεκριμένα :

• 18 θέσεις κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας που θα χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα των παραλιών, καντινών και τουαλετών στα δύο υποκαταστήματα της εταιρείας στις παραλίες του Λαφονησίου και του Μπάλου.
• 13 θέσεις κλάδου ΔΕ Ταμίες που θα χρησιμοποιηθούν για την είσπραξη από την πώληση των προϊόντων που προμηθεύουν οι καντίνες και από τη χρήση των ομπρελοκαθισμάτων στα δύο υποκαταστήματα της εταιρείας στις παραλίες του Λαφονησίου και του Μπάλου.
• 9 θέσεις κλάδου ΥΕ Μπουφετζίδες που θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορες θέσεις μέσα στις καντίνες για την προσφορά των προϊόντων στα δύο υποκαταστήματα της εταιρείας στις παραλίες του Λαφονησίου και του Μπάλου.

Η πίστωση για την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας έχει προβλεφθεί και εγγραφεί στον προϋπολογισμό της εταιρείας έτους 2014. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης προκειμένου να δοθεί η έγκριση των απαιτούμενων προσλήψεων.

Εξουσιοδοτείται ο κ. Πρόεδρος για τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. Η έναρξη των συμβάσεων θα ορισθεί από τον κ. Πρόεδρο μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Τέλος στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις
Προηγούμενο άρθρο
Νέα ρύθμιση για τους μετεξεταστέους της Α’ Λυκείου
Μενού