Θέσεις εργασίας στην ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 8

images (18)Η ΚΕ΄ Εφορεία  Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου  για την εκτέλεση του Υποέργου «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου «Ανάπλαση οικισμών Ανώπολης, Χώρας Σφακίων, Κομιτάδες Δήμου Σφακίων, Ν. Χανίων» του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ΕΣΠΑ 2007-2013 για τρείς (3) μήνες.

  • Αρχαιολόγος ΠΕ 1 θέση Ανώπολη Σφακίων
  • Ειδικευμένος Εργάτης ΥΕ 1 θέση Ανώπολη Σφακίων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στα Χανιά στην διεύθυνση: ΚΕ΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Δ/νση, Στοά Βαρδινογιάννη 4ος όροφος, Χανιά Τ.Κ. 731 34, υπόψη κ. Ελένης Μαλαξιανάκη, τηλ. Επικοινωνίας: 28210 44418 & 94487, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) την εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ ( http :// diavgeia . gov . gr ) και του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας στα Χανιά (ημερομηνίες αιτήσεων από 15-7-2014 έως και 21 -7-2014).

Για τα προσόντα πρόσληψης και όλες τις πληροφορίες κατεβάστε την Απόφαση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Ορεστιάδας
Προηγούμενο άρθρο
Τέλος στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις
Μενού