Προσλήψεις στο Δήμο Σκύδρας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

121-300x225Ο Δήμος Σκύδρας προκηρύσσει την πλήρωση έξι (6) θέσεων καθαριστών/ριών για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-15 των παρακάτω σχολικών μονάδων :

Σχολική Μονάδα                                                 Αίθουσες                                 Θέσεις
1.-ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΗΣ                                                     8                                                1
2.-ΓΥΜΝΑΣΙΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ                                    42                                               3
3.-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΗΣ                                              8                                                1
4.-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΙΑΣ                                         15                                               1

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στον Δήμο Σκύδρας από τις 15/7/2014 μέχρι και τις 31/7/2014, στον υπεύθυνο γραμματειακής υποστήριξης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Γαλλιό Εμμανουήλ, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
2.- Εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. οικ. έτους 2014 και αν δεν υπάρχει 2013
3.- Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
4.- Βεβαίωση εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου
5.- Βεβαίωση προϋπηρεσίας καθαρισμού με σύμβαση μίσθωσης έργου σε σχολεία

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Νέα ρύθμιση για τους μετεξεταστέους της Α’ Λυκείου
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στην ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων
Μενού