Συνεργάτες από τον ΕΟΠΠΕΠ στην Αθήνα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 25

αρχείο λήψης (4)Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΟΠΠΕΠ για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου υποστήριξης της διαδικασίας των εξετάσεων πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια βίου Μάθησης  (μηχανισμός Help – Desk) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» (Υποέργο 4 «Εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ»).

Σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. ΔΠ/15370/10.04.2014 Απόφαση της υπ’ αρ. 106ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δημοσιεύεται Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου υποστήριξης της διαδικασίας των εξετάσεων πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων Δια βίου Μάθησης (μηχανισμός Help – Desk), στο πλαίσιο της Πράξης «Ενιαίο Σύστημα Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ».

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 21/07/2014

  • Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
  • Την Περίληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.
  • Το Έντυπο Υποβολής Πρότασης – Υποψηφιότητας μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Αναλυτικά η προκήρυξη

 

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στο ΤΕΙ Κρήτης
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στη ΛΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Μενού