13 θέσεις εργασίας στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 28

images-313Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής (ΚΔΕΜ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πλαζ Αυλακίου Πόρτο – Ράφτη), που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής και συγκεκριμένα τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 300 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής Μαρκόπουλο ΔΕ Ναυαγοσώστης 2 μήνες – 2 άτομα
  • 301 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής Μαρκόπουλο ΥΕ Εργάτης/τρια καθαριότητας εξωτερικών χώρων (χειρωνακτική εργασία) 2 μήνες – 7 άτομα
  • 302 Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής Μαρκόπουλο ΥΕ Καθαριστής/τρια εσωτερικών χώρων (χειρωνακτική εργασία) 2 μήνες – 4 άτομα

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας με κωδικό θέσης 300 πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 45 ετών.
Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων με κωδικούς θέσης 301και 302 πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση κ.λ.π.).

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατεβάστε την Ανακοίνωση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Στις 5.812.000 έφτασαν οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσκληση για μεταθέσεις στελεχών του Λιμενικού Σώματος σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
Μενού