Εργασία στο Δήμο Άργους-Μυκηνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 36

1_-300x200Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Άργους-Μυκηνών που εδρεύει στο Άργος και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΔΕ Χειριστής Ισοπεδωτή Γαιών [Γκρέιντερ ( Ομάδας Ζ΄ Τάξης Γ΄]

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: #ήμος Άργους-Μυκηνών, Καποδιστρίου 9-11 Τ.Κ.21200 Άργος Ν. Αργολίδας, υπόψιν κ. Σαλεσιώτου Ιωάννας ή κ. Θεοδωροπούλου Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2751-3-60743, 2751-3-6-071).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέση εργασίας στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ
Προηγούμενο άρθρο
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα – Ποιοί το δικαιούνται και για πόσο διάστημα
Μενού