Θέσεις για ναυαγοσώστες στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 29

αρχείο λήψηςΟ Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων(4) ατόμων για την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας , όπως αναφέρονται παρακάτω.

  • 4 Ναυαγοσώστες για 2 μήνες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18-45 ετών.

Εμπειρία και Τρόπος Απόδειξης:

  • Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της άδειας Ναυαγοσώστη.
  • Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής περίπτωση Α (1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – Κεφάλαιο ΙΙ, στοιχείο 18. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, θα γίνει:

  • στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας,
  • στο υποκατάστημα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας που εδρεύει στο Πόρτο Ράφτη.

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από Δημόσια Αρχή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να αποστείλει την αίτηση και τα δικαιολογητικά με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στo γραφείo του Ν.Π.Δ.Δ. στην ακόλουθη διεύθυνση, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση θα έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας εώς και τη Τετάρτη 16/7/2014:
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου (εντός Δημαρχείου) ΤΚ. 19003 Τηλ. επικοινωνίας: 22990-20183
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την 7/7/2014 και λήγει την Δευτέρα 14/7/2014.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων :
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατεβάστε την Ανακοίνωση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Γερμανία: Υποτροφίες σε πτυχιούχους από Ελλάδα, Κύπρο και Τουρκία
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ “Άσκηση και Ποιότητα Ζωής ”
Μενού