Θέσεις εργασίας στην 28η εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (28)Η 28η εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 28ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στo Ρέθυμνο  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

  • 101 – 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ενετικό φρούριο νησίδας Γραμβούσας Χανίων Δήμος Κισάμου ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4 μήνες – 3 άτομα
  • 102 – 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Παλιά Πόλη Χανίων Δήμος Χανίων ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4 μήνες – 1 άτομο
  • 103 – 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Παλιά Πόλη Ρεθύμνου Δήμος Ρεθύμνου ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων 4 μήνες – 1 άτομο
  • 104 – 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 28η ΕΒΑ- Χανιά ΥΕ Καθαριστών/στριών 4 μήνες – 1 άτομο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρκαδίου 214 – Τ.Κ. 74100- Ρέθυμνο απευθύνοντάς την στην 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, υπόψη κ.κ. Γεωργίου Αποστολάκη ή Γεωργίας Κορδατζάκη ή Βασιλικής Παπαδάκη ή Μαρίας Αποστολάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2831023653, 58842- Ρέθυμνο). (Τηλ. επικοινωνίας: 2821053033, 56119- Χανιά κ.κ.
Ιωάννης Συντζανάκης ή Μαρία Γοναλάκη).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *