Θέσεις εργασίας στο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 34

images (23)Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Άξονας 9 – Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), 2007-2013 που υλοποιείται από το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, που εδρεύει στο νομό Αρκαδίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Κωδικός θέσης : 101
Υπηρεσία : Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
Έδρα υπηρεσίας : ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ειδικότητα : ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Διάρκεια σύμβασης : 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος της πράξης
Αριθμός ατόμων : 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού, Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22 001, υπ’ όψιν κου. Μπόγλη Αργύριου [τηλ. επικοινωνίας: 27550 22021 (εσ. 4).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Κατεβάστε όλη την Ανακοίνωση για να δείτε τις απαραίτητες πληροφορίες

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
16 θέσεις εργασίας από το Δήμο Σκύδρας
Προηγούμενο άρθρο
Ζητούνται καθηγητές για φροντιστήριο Μ.Ε. στο Κιλκίς
Μενού