Διάφορες θέσεις εργασίας για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στην Κέρκυρα

Κοινοποιήστε το άρθρο

paidiki-kataskinwsi-300x201Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως (2) δυο μήνες για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» κατά αριθμό ατόμων και ειδικοτήτων ως εξής:

 •  1(ένας) Συντονιστής – Πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής και εν ελλείψει προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία Ειδικός συνεργάτης -ψυχαγωγός 1(ένας) Πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών : α)Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας β)Τ.Ε.Ε.ΦΑ. γ)Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών Σπουδών ε)Μουσικών και Χορευτικών σχολών και στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων εν ελλείψει είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται
 • 1(ένας)Γυμναστής –  Πτυχιούχος ή εν ελλείψει φοιτητής Τ.Ε.Ε.ΦΑ
 • 6 (έξη) Ομαδάρχες – Απόφοιτος τουλάχιστον Α τάξης Λυκείου
 • 1(ένας)Αποθηκάριος  Απόφοιτος τουλάχιστον Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται
 • 1( Ένας-μια)Γιατρός – Απόφοιτος Ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • 1(ένας)Νοσοκόμος /α  – Απόφοιτος σχολής νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων
 • 1(ένας)Μάγειρας  – Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται ( απαραίτητο βιβλιάριο υγείας)
 • 1(ένας)Βοηθός μάγειρα  – Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται ( απαραίτητο βιβλιάριο υγείας
 • 1(ένας) Φύλακας – Απόφοιτος Λυκείου
 • 1(ένας) Ειδικός τεχνίτης  – Απόφοιτος ανάλογης σχολής ή με εμπειρία με στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται
 • 2(δυο)Εργάτες-τριες – προσωπικό βοηθητικών εργασιών Χωρίς ιδιαίτερα προσόντα
 • 1(ένας)Ναυαγοσώστης  – Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη (Π.Δ. 23/2000) & ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι είναι αληθινά τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
4. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Επειδή η έναρξη της κατασκηνωτικής περιόδου είναι η 21η /07ου /2014 και λόγω επείγουσας ανάγκης να στελεχωθούν με το κατάλληλο προσωπικό, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Κέρκυρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Κέρκυρας , (στη διεύθυνση Λ. Αλεξάνδρας 6α , στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ. επικοινωνίας::2661362776 /2661362775
Η παρούσα ανακοίνωση και η αίτηση είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας (www.corfu.gr)
Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο τοπικές Εφημερίδες, και να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α με αποδεικτικό δημοσίευσης.

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *