Θέσεις εργασίας στην Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 26

images (5)Η Αστική Εταιρεία με την επωνυμία Κινηματογραφική Εταιρεία Αθηνών ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων έργου είτε εργασίας ορισμένου χρόνου με συνολικά 7 συνεργάτες για την υλοποίηση δράσεων κατά την περίοδο Αυγούστου 2014 – Νοεμβρίου 2015 στο πλαίσιο της προγραμματιζόμενης Πράξης «19ο ΚΑΙ 20ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ – ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ», η οποία έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ Αττική 2007-2013 του ΕΣΠΑ (MIS: 453390) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2013ΣΕ01480067), σε συνέχεια της Πρόσκλησης υπό στοιχεία ΕΥΠΟΤ/Α1/ΑΤΤ Ι/563 (Κωδικός ΕΥΤΟΠ 12) και συγκεκριμένα των αναφερόμενων παρακάτω, ανά αντικείμενο, διάρκεια σύμβασης και απαιτούμενα προσόντα, συνεργατών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΚΩΔ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΝ ΦΠΑ

i

Επιλογή γενικού προγράμματος

1

8ος 2014 – 11ος 2014

10.000

ii

Παραγωγή

1

8ος 2014 – 11ος 2014

8.400

iii

Υπεύθυνοι αιθουσών και ταξιθεσίας

4

12 ημέρες τον 9ο 2014

700

iv

Κλητήρας

1

3 μήνες στο διάστημα 8ου – 11ου 2014

2.400

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά σχετικό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός του αντικειμένου της σύμβασης και θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής, μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα (π.χ. βεβαιώσεις εργοδοτών, διπλώματα ξένων γλωσσών, πτυχία κλπ.), στα γραφεία της Κινηματογραφικής Εταιρείας Αθηνών, στη διεύθυνση Μπενάκη 5, 152 38, Χαλάνδρι, Αθήνα, καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10.00-15.00.

Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για ένα συγκεκριμένο κωδικό αντικειμένου σύμβασης. Η σώρευση κωδικών διαφορετικών αντικειμένων σύμβασης σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατεβάστε την Ανακοίνωση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επιδότηση μητέρων για εγγραφή παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2014-2015
Προηγούμενο άρθρο
Σε δέκα ημέρες η πληρωμή των ζημιών -Ολες οι αλλαγές στην ασφάλιση των ΙΧ
Μενού