12 θέσεις εργασίας στο Δήμο Μακρακώμης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 30

workers-1-1024x982-300x287Ο Δήμαρχος Μακρακώμης ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών στον τομέα της πυροπροστασίας

Συγκεκριμένα:

  • 9 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για διάστημα Δύο (2) μηνών με τυπικά προσόντα : να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007
  • 3 ΔΕ Οδηγών για διάστημα Δύο (2) μηνών με τυπικά προσόντα : να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 και να είναι κάτοχοι ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ τουλάχιστον κατηγορίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν το κώλυμα υπέρβασης της δίμηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις ΔΕ Οδηγών θα υποβάλλουν επιπλέον :
1.Φωτοαντίγραφο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ τουλάχιστον κατηγορίας .
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 21/07/2014 μέχρι και 25/07/2014 στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Μακρακώμης (Δ/νση: Μπαλτσάκη 4 –Παλαιό Δημαρχείο Σπερχειάδας, Σπερχειάδα, τηλ: 2236350230) .
Αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Βασιλική Κατσίφα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Μενού