5 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 32

10-300x225Ο Δήμος Σίφνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σίφνου  που εδρεύει στη Σίφνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

  • 101 Δήμος Σίφνου, Σίφνος , ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΛΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), 8 μήνες, 1 άτομο
  • 102 Δήμος Σίφνου,  Σίφνος , ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, 8 μήνες, 2 άτομα
  • 103 Δήμος Σίφνου, Σίφνος , ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) , 8 μήνες, 2 άτομα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σίφνου, Απολλωνία, Σίφνος, Τ.Κ. 84003, υπόψη κ. Νικολάου Κορακή (τηλ. επικοινωνίας: 2284 360311).

Για όλες τις διευκρινήσεις κατεβάστε την Ανακοίνωση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στη Θάσο
Μενού