Θέση εργασίας από την Η΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 21

αρχείο λήψης (2)Η Η΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Εκσυγχρονισμός και Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας» του 2ου υποέργου «Επανέκθεση Συλλογών Αρχαιολογικού Μουσείου Κέρκυρας» (ΕΣΠΑ) για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως το τέλος του έργου.

  • 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ομάδα Α΄- συντήρηση ψηφιδωτών, λίθων & μαρμάρων)

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη στην παρούσα προκήρυξη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Η΄ Ε.Π.Κ.Α. στη διεύθυνση:
Αρμένη Βράιλα 1, 49100 Κέρκυρα
υπόψιν κας Ελένης Δελλαπόρτα (τηλ. επικοινωνίας: 26610-27537/ 43389) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 22.07.2014 έως 28.07.2014).

Για τα γενικά προσόντα πρόσληψης κατεβάστε την Ανακοίνωση

 

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας” ακαδ.έτους 2014-2015, Πανεπιστήμιο Πατρών
Προηγούμενο άρθρο
Προς παράταση του προγράμματος “Εκπαίδευση των παιδιών των Ρομά”
Μενού