65 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής

Κοινοποιήστε το άρθρο

121-300x225Ο Δήμος Κασσάνδρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά εξήντα πέντε (65) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας  καθαριότητας που εδρεύει στην Κασσάνδρεια Χαλκιδικής και συγκεκριμένα του εξής:

  • 10 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου
  • 20 ΥΕ Εργατών-τριών (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)
  • 35 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κασσάνδρας, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Κασσάνδρεια ,

Διοικητήριο, Τ.Κ. 63077, Χαλκιδικής,

απευθύνοντάς την υπόψη κ. Μαγδαληνής Παπαδάκη

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2374350133.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *