Θέσεις Εργασίας στη ΔΕΗ ΑΗΣ Καρδιας Κοζάνης

Κοινοποιήστε το άρθρο

dehΗ ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τέσσερα (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα τους εξής:

  • 1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών & Οργάνων
  • 37 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης
  • 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών -Υποσταθμών
  • 1 ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος
  • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής ΚΛΑΡΚ)
  • 1 ΔΕ Οδηγών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΗ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14 χιλ. Κοζάνης Πτολ/δας Τ.Θ. 17 Τ.Κ. 50200-ΠΤΟΛ.ΔΑ υπόψιν κυρίας ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑΣ και ΜΠΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 24610-55582-2461055567).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *