Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Καλαμπάκας

Κοινοποιήστε το άρθρο

koinofelis-ergasiaΟ Δήμος Καλαμπάκας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Καλαµπάκας,  που εδρεύει στην Καλαµπάκα, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία,  έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (συνοδοί απορριµµατοφόρων)
  • 3 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΙ  (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΟΜΑ∆ΑΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄ &  ΟΜΑ∆ΑΣ Ζ΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄)
  • 1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ ∆΄)

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καλαµπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1 Τ.Κ. 42200,  απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού, υπόψιν κας Πελεκάνη Χριστίνας (τηλ.  επικοινωνίας: 2432350252).

Πηγή : e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *