Θέσεις Εργασίας στο ΚΣΤ ΕΠΚΑ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 62

change-300x225Η ΚΣΤ ΕΠΚΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου «Αποκάλυψη και Ανάδειξη της Οχύρωσης της Αρχαίας Πόλης του Πειραιά» και συγκεκριμένα του εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων
  • 6 ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της ΚΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Διοικητικό Τμήμα, Αλκιβιάδου 233, ισόγειο, Τ.Κ. 18536, Πειραιάς Τηλ. Επικοινωνίας 210-45.90.774, 757) )-όπου θα διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων-εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της Γ.Γ. Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ (http://www.yppo.gr) (23/7/2014) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (ήτοι από 24.7.2014 έως 30.7.2014 κατά τις ώρες 9:30 έως 13:00).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στα INTERSPORT
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος»
Μενού