Θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κοινοποιήστε το άρθρο

job-search-300x199Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν πρόταση για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «ΠΡΟΣΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» (Επιστημονικά Υπεύθυνος: Λέκτορας Μπαδέκα Αναστασία), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 4Α της ΚΥΑ 679/96, όπως κυρώθηκε με το Νόμο 3794/2009 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 4076/10-8-2012 για το παρακάτω έργο: «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΩΝ ΜΕ HPLC»

Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του προγράμματος:
– Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε 5 και
– αμοιβή το ποσό των 5000€

Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του προγράμματος.

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται και επιλέγεται εκείνη που πληροί στο σύνολό της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παραπάνω προσόντα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.

Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, http://www.rc.uoi.gr/, ενότητα «Νέα – Ανακοινώσεις» «Αποτελέσματα Ερευνητών» καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Για του πίνακες μοριοδότησης κατεβάστε την Πρόσκληση

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *