Θέσεις εργασίας στο Δήμο Άργους Μυκηνών

Κοινοποιήστε το άρθρο

10-300x225Ο Δήμος Άργους Μυκηνών ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων [4] Καθαριστριών κλάδου ΥΕ 16 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών καθαριότητας στα Κ.Α.Π.Η Δήμου Άργους-Μυκηνών , για χρονικό διάστημα δύο [2] μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται:
1.Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης [ δηλ. απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου] ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/200 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου περί άρρενος,
3. ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Ν.Π με διακριτικό τίτλο Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός Δήμου Αργους-Μυκηνών, στο τηλέφωνο 2751-0-22952, κ. Χαντέλη Παναγιώτη .

Πηγή: ΕΣΠΑ-Εργασία, Δι@υγεια

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *