Θέσεις Εργασίας στον ΟΤΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

ote-plusΗ OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για ανάληψη θέσης ευθύνης στα παρακάτω καταστήματα:

  • Αγ. Νικόλαος Κρήτης (ΚΩΔ. CRE01 – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ)
  • Ηγουμενίτσα (ΚΩΔ. IGOU01 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ)
  • Λευκάδα (ΚΩΔ. LEY01 – ΛΕΥΚΑΔΑ)
  • Ορεστιάδα (ΚΩΔ. ORE01 – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
  • Σπάρτη (ΚΩΔ. SPA01 – ΣΠΑΡΤΗ)
  • Χίος (ΚΩΔ. CHI01 – ΧΙΟΣ)

Ο κάτοχος της θέσης θα εργάζεται με βάση το ωράριο εμπορικών καταστημάτων της περιοχής στην οποία θα απασχοληθεί.

Κύριο αντικείμενο

•         Προΐσταται εμπορικού τηλεπικοινωνιακού καταστήματος της ευθύνης του, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία, την τήρηση των διαδικασιών και την εφαρμογή της Εμπορικής Πολιτικής.
•         Είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και εκπαίδευση της ομάδας με σκοπό την επίτευξη της στοχοθεσίας.
•         Έχει την ευθύνη της μεταφοράς της εταιρικής κουλτούρας στους εργαζομένους του καταστήματος.
•         Εντοπίζει ανάγκες και επιλύει προβλήματα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές λειτουργίες και με τον επιθεωρητή του.
•         Επιβλέπει προκειμένου να γίνεται σωστή προώθηση προϊόντων-υπηρεσιών από τους εργαζόμενους του καταστήματος, σε όλους τους πελάτες.
•         Φροντίζει για την εξασφάλιση και την καλή λειτουργία του εξοπλισμού του καταστήματος.
•         Παρακολουθεί τον ανταγωνισμό στην περιοχή του.

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες 
•         Τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ)
•         Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε Πωλήσεις
•         Γνώση προϊόντων Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών
•         Τουλάχιστον 1 χρόνo εμπειρία σε διοίκηση ομάδας
•         Άριστηγνώση MS Office (Word, Excel)
•         Καλή γνώση Αγγλικών
•         Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
•         Εστίαση στην επίτευξη των στόχων (ποιοτικών & ποσοτικών)
•         Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων
•          Ικανότητα διοίκησης ομάδας
•         Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
•         Ομαδικό πνεύμα
•         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

•         Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Διοίκηση / Οικονομικά

Παροχές / Εκπαίδευση και ανάπτυξη:

•         Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και νέες τεχνολογίες
•          Bonus βάσει επίτευξης στόχων
•          Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
•         Προνομιακό πακέτο κινητής & σταθερής τηλεφωνίας, internet και τηλεόρασης
•         Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Για να υποβάλετε το βιογραφικό σας πατήστε εδω

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού