Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Καλαμαριάς

Κοινοποιήστε το άρθρο

JOBS-5-300x192

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( 8 μήνες), συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου . Οι θέσεις είναι:

  • 10 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου
  • 1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρο)
  • 30 ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Υποβολή αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αγίου Νικολάου & Μικρουλέα γωνία Τ.Κ.55132 Καλαμαριά, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Μαυρομμάτη Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2313 314241 & 2313 314230).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *