Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Λέσβου

Κοινοποιήστε το άρθρο

jobs2Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λέσβου, που εδρεύει στην Μυτιλήνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 6 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων ( Χωρίς κάρτα ψηιακού ταχογράφου)
  • 2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων ( Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 29 ΥΕ Εργατών(-τριών) Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων και καθαριότητα δρόμων)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λέσβου, Ελ. Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ.81100 Μυτιλήνη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Ν. Ανδρόνικου (τηλ. επικοινωνίας:2251-350597).

Πηγή: e-dimosio.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *